Aktualności

15.01.2018
Ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną budynków Browaru i Manufaktury w Węgrowie.

19.01.2018
Zamieszono wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie.

30.01.2018
Zamieszono informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja (pobierz)

07.02.2018
Opublikowano wyjaśnienie (2) treści regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu

26.02.2018
Zamieszczono wyjaśnienie (3) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 3 treści regulaminu konkursu

12.03.2018r.
Zamieszczono wyniki rozstrzygnięcia konkursu.
Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkurs Węgrów

14.03.2018r.
Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 16.03.2018r. o godzinie 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów (sale w piwnicach budynku).