1. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2018 r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 18.01.2018 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 19.01.2018 r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 23.01.2018 r. do godz. 15.00 na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
  O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 31.01.2018 r.
 4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia:05.02.2018 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 07.02.2018 r.
 5. Prace konkursowe składać należy do dnia 05.03.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 1. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 12.03.2018 r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 1. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 16.03.2018 r. o godzinie 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów (sale w piwnicach budynku).
 2. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej tj.: bip.wegrow.com.pl oraz na stronie internetowej konkursu tj.:
  konkurs-wegrow.sarp.warszawa.pl