Wyniki

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKÓW BROWARU I MANUFAKTURY W WĘGROWIE

Zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego w dniu 12 marca 2018r. decyzją obecnych na posiedzeniu w dniu 8 marca 2018r. członków Sądu Konkursowego, po dokładnej analizie 7 złożonych do konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił co następuje:

I NAGRODĘ w wysokości 12 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 001

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 251429)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Inicjatywa projektowa Sp. Z o.o.
Stępińska 22/30 lok.417

00-739 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Szymon Chwazik, Katarzyna Puchacz

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę:

 1. Budynek został zaprojektowany zgodnie z programem Inwestora.
 2. Bardzo ciekawe rozwiązanie „powierzchni wielofunkcyjnego obsługi parku” jako przeszklonej części wschodniej Manufaktury. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano przestrzenny efekt budynku użyteczności publicznej. Budzi jednak wątpliwość wielkość przeszklenia (zbyt duże nasłonecznie-nie), szczególnie od strony południowej w dachu. Brak bezpośredniego wyjścia na zewnątrz z tego pomieszczenia.
 3. Niezrozumiała różnica poziomów na antresoli, skutkująca koniecznością wykonania pochylni.
 4. Brak bezpośredniego wyjścia z zaplecza kuchni.
 5. Brak śmietnika lub komory na odpadki, (pomimo, że brak takich pomieszczeń w programie, wydają się one konieczne).
 6. Niezbyt wygodny dostęp do pom. wypożyczalni sprzętu.

Zalecenia Sądu Konkursowego dla pracy konkursowej która otrzymała I Nagrodę:

 1. Należy wprowadzić bezpośrednie wejście od strony wschodniej do sali obsługi parku, uzyskując w ten sposób efekt jednokondygnacyjnego ganku wejściowego.
 2. Należy przeprojektować zewnętrzne rozwiązanie parkingu i dojść pieszych do budynku, aby uzyskać lepszy dostęp do w.wym. sali obsługi parku.
 3. Należy przeanalizować możliwość podwyższenia budynku Manufaktury, dla uzyskania większej wysokości pomieszczeń na piętrze pod dachem.
 4. Wydaje się możliwe i potrzebne wprowadzenia okiennic zewnętrznych.
 5. Na elewacji południowej budynku „manufaktury” wprowadzić okno by zachować taki samą ilość okien i rozmieszczenie jak po drugiej stronie drzwi.

II NAGRODĘ w wysokości 8 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 006

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 899899)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Dawid Gawelski
  Geodetów 5
  60-447 Poznań
 2. Adrian Kozikowski
  Wiejska 80
  87-800 Włocławek

Skład zespołu autorskiego:

Dawid Gawelski, Adrian Kozikowski

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała II Nagrodę

 1. Budynek rozwiązany zgodnie z programem.
 2. Ciekawy sposób nawiązania do historii Browaru poprzez zaproponowany pomysł wykorzystania wnętrza gastronomicznego.
 3. Jedyna praca pokazująca zastosowanie okiennic, dozwolonych w programie.
 4. Ciekawa propozycja pobielonych ścian ceglanych, z zachowaniem ich charakterystycznej faktury.
 5. Nowe wyjście na stronę zachodnią z Browaru niezgodne z wytycznymi Konserwatora.
 6. Interesujące wprowadzenie doświetlenia antresoli Manufaktury przez tzw. „wole oczka”.

III NAGRODĘ w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 002

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 281727)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Kwadratura Sp. z o.o.
Krasickiego 45 cl.4
02-611 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Agnieszka Bojdecka, Paweł Kubacz, Barbara Kaszyńska-Wrzosek, Barbara Śliwowska, Anna Klochowicz, Paweł Siewiera

 Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała III Nagrodę

 1. Budynek został zaprojektowany prawidłowo, zgodnie z programem Inwestora
 2. Dobudowana od wschodu nowa kubatura budzi wątpliwość swoją dość agresywną formą. Aczkolwiek poprawia wewnętrzne funkcjonowanie obiektu to pokazane rozwiązanie zakłóca harmonię całego zespołu.
 3. Brak bezpośredniego wyjścia z zaplecza kuchni.
 4. Brak śmietnika lub komory na odpadki, (pomimo, że brak takich pomieszczeń w programie, wydają się one konieczne).
 5. Wysokość 250cm brutto parteru Manufaktury zbyt mała, nie wykorzystano dopuszczalnej możliwość podniesienia wysokości tej części zespołu
 6. Dobrze wykonana analiza projektu w stosunku do stanu historycznego i istniejącego.
 7. Prawidłowe odniesienie się do kontekstu urbanistycznego budynku.

 

II grupa rankingowa – Wyróżnienia:

 

I Wyróżnienie w wysokości 2 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 004

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 250420)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Aleksandra Targońska
Oleandrów 4/6
00-629 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Aleksandra Targońska, Marcin Zadrożny, Daniel Małek, Zofia Wróblewska

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała I Wyróżnienie

 1. Dobudowany nowy budynek zaplecza teatru od strony wejścia jest niezgodny z programem i wytycznymi Konserwatora. Zarazem jednak wytwarza ciekawe mini wnętrze urbanistyczne otwarte na sąsiadujące w niedalekiej odległości założenie klasztorne. Całość tworzy zespół podzielony na część historyczną i odróżniającą się w wyraźny sposób nowy budynek.
 2. Wydaje się, że niewykorzystana powierzchnia poddasza Manufaktury poskutkowała koniecznością zaprojektowania trzeciego budynku.
 3. Zaprojektowanie piwnicy niezgodne z programem Inwestora.

   

II Wyróżnienie w wysokości 2 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 003

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 308830)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

ARCHIGRAF Michał Brutkowski
Jana Rosoła 58 lok.113
02-786 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Michał Brutkowski, Alicja Janczewska, Ewelina Robakowska, Magdalena Subocz

 Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała II Wyróżnienie

 1. Wprowadzony autorski wątek ażurowej ściany ceglanej niezgodny z wytycznymi konserwatora i estetycznie niepokojący.
 2. Nowe wyjście z Browaru do parku zmienia elewację niezgodnie z Konserwatorem.
 3. Otwory okienne zostały przebudowane w sposób niezgodny z wytycznymi.
 4. Ciekawy podział funkcjonalny – tutaj gastronomia jest w skrzydle Manufaktury a sala odrębna wystawowa w części d. Browaru.
 5. Niektóre sanitariaty są bez przedsionków.
 6. Użycie wyłącznie podnośnika (windy?) dla komunikacji z antresolą Manufaktury – korzystne dla uzyskania dostępności dla osób niepełnosprawnych, aczkolwiek wydają się potrzebne także drugie schody.

 I grupa rankingowa prac które w pierwszej selekcji (pierwsze głosowanie) zostały zakwalifikowane jako nie podlegające dalszej ocenie:

 Praca konkursowa nr 005

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 148810)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

H2 architekci Sp. Z o.o.
J.S. Bacha 10/1201
02-743 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Arch. Marek Happach, arch. Iwo Kęsy, arch. Irmina Gerełło

Opinia o pracy:

 1. Koncepcja „nałożonej” na budynki istniejące „szklarni” ciekawa architektonicznie, ale trudna do wykonania i nieekonomiczna ze względu na wysoki koszt realizacji i utrzymania (przegrzewanie, konieczność stałej klimatyzacji. Jest także co najmniej dyskusyjna co do zgodności z wytycznymi Konserwatora. Szklane elewacje pokazane zbyt schematycznie.
 2. Zabiegowa klatka schodowa w restauracji.
 3. Nowe wyjście na stronę zachodnią z Browaru niezgodne z wytycznymi Konserwatora.
 4. Zaproponowane tarasy na poziomie drugiej kondygnacji mało funkcjonalne.
 5. Sanitariaty bez przedsionków.
 6. Brak śmietnika lub komory na odpadki, (pomimo, że brak takich pomieszczeń w programie, wydają się one konieczne).
 7. Brak zwymiarowania przekroju.

Praca konkursowa nr 007

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 486937)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

festgrupa sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 47/2a
00-697 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

mgr. inż. arch. Katarzyna Skiba, inż. arch. Jakub Cap, dr inż. arch. Marcin Górski,

mgr inż. arch, Piotr Kordek, mgr anż. arch. Tomasz Kowalik

Opinia o pracy:

 1. Niebywale agresywna forma rozbudowy antresoli budynku Manufaktury jako nałożonej nowej bryły całkowicie niezgodne z wytycznymi konserwatora. Konstrukcja olbrzymiego wspornika takiej bryły byłaby zarówno trudna jak i droga.
 2. Brak zwymiarowania przekroju.
 3. Trudny dostęp do wc dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak śmietnika lub komory na odpadki, (pomimo, że brak takich pomieszczeń w programie, wydają się one konieczne).
 5. Wprowadzenie podpiwniczenia pod częścią budynku niezgodne z wytycznymi Konserwatora.
 6. Niefunkcjonalny dostęp do części pomieszczeń przez salę konsumpcyjną.

 

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W konkursie Sąd ocenił 7 prac konkursowych, które zostały złożone w konkursie.

Po dokonaniu sprawdzenia zgodności nadesłanych rozwiązań z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie, Sąd Konkursowy potwierdził taką zgodność, co stanowiło podstawę do dokonania oceny i waloryzacji prac.

Sąd Konkursowy dokonał klasyfikacji prac zgodnie z kryteriami opisanymi w Regulaminie konkursu Rozdział V pkt. 2 i rekomendował Zamawiającemu przyznanie trzech nagród: pierwszej (I), drugiej (II) i trzeciej (III) oraz dwu wyróżnień: I wyróżnienie i II wyróżnienie.

Nagrodzone prace zostały uznane za odpowiadające zamierzeniom Organizatora, jednak praca oceniona najwyżej została wskazana jako ta, która zdaniem Sądu Konkursowego wskazuje najwłaściwszy kierunek przekształceń.

 

Sekretarz Sądu Konkursowego
Rafał Mroczkowski