Nagrody

I NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 12 000 zł brutto

– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 8 000 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie dwu wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 4 000 zł brutto tj. 2 000 zł brutto każda nagroda.

Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 29 000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.